νέα & δραστηριότητες

Η νέα πιστοποίηση για την «Οικογένεια Κυριακάκη»

Η εταιρεία μας προχωράει στην πιστοποίηση με FSSC 22000 ( FOOD SYSTEM SAFETY CERTIFICATION) το οποίο αποτελεί συνδυασμό των απαιτήσεων του ISO22000:2005 και ISO/TS 22002-1.

Στην «Οικογένεια Κυριακάκη» θέτουμε ως αρχή μας τον πήχη πάντα ψηλά σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουμε. Έτσι, η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων που επισφραγίζει ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποιήσεων.