Address

Kiriakaki Antonia SA
53, Irinis & Filias st., Aghios Ioannis "Hostos"
Heraklion, Crete, 71500


[email protected]

Tel: +30 2810 255 087, Fax: +30 2810 254 018

Sales Dept.

Kiriakakis Ioannis, +30 6944 255 981, [email protected]