• τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο
  • τα μερακλίδικα - οικογένεια Κυριακάκη - προϊόντα Κρητικής διατροφής με βάση το ελαιόλαδο

Faithfull to the tradition and flavours of the Cretan cuisine

Whats cooking with Kyriakakis family? Cretan Cuisine Fresh Pasta Pizza Puff Pastry

 

Passion about our cooking!

“MERAKLIDIKA” AND THE CRETAN FOOD CULTURE


Our commitment to the diet culture of Crete is evident in our carefully selected raw ingredients.

The basis of almost all our recipes is Extra Virgin Olive Oil, produced partly in our olive groves. We also use dairy products and flours from few select certified...

Read more::