Εάν επιθυμείτε το βιογραφικό σας σημείωμα να κρατηθεί στα αρχεία μας για μελλοντική χρήση μπορείτε να το αποστείλετε στο [email protected] ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα.

Όλα τα στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την εταιρεία μας.